princenhage begrootDe  bewoners van Princenhage zijn door de gemeente uitgenodigd zelf voorstellen te doen voor de begroting 2017 en daarvoor plannen te maken.  Dit noemt de gemeente de Burgerbegroting. Onder de vlag “Princenhage begroot” zijn 5 werkgroepen aan de slag gegaan. Eén daarvan wil voorstellen uitwerken om de verkeersveiligheid in Princenhage te verbeteren.

Read more

Princenhage Begroot: Princenhage gaat dromen

DSC_0375
Breda experimenteert met een burgerbegroting en gunde het experiment volgens wethouder Patrick van Lunteren aan 2 wijken waar de dingen al goed op orde zijn: Princenhage en Prinsenbeek.
Breda Begroot mag gezien worden als experiment om de burgers zélf te laten bepalen waar een deel van het geld van de gemeente naar toe gaat.
De aftrap van Princenhage Begroot vond plaats in de Dobbelsteen op dinsdagavond 17 november. De eerste klap was meteen een daalder waard: er waren veel geïnteresseerden en een hoge betrokkenheid. Read more

Burgerbegroting Princenhage gaat van start: actieve meedenkers gezocht

princenhage begroot
Princenhage gaat bijna beginnen aan de pilot van de burgerbegroting. In grote lijnen betekent dit dat aan de inwoners van Princenhage wordt gevraagd om mee te denken en onderhandelen over het verdelen van publieke geldbronnen. Samen onderhandelen dus, over waar een gedeelte van het gemeentegeld naartoe gaat.
De gemeente Breda heeft uiteraard een vast bedrag begroot voor uitgaven aan een wijk, bijvoorbeeld voor het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast (en in die pilot gaat Princenhage nu meedoen) is er een budget waarover de bevolking mee mag denken: de burgerbegroting. Read more

Open Monumentendag in Princenhage

mertersem
Het thema van Open Monumentendag 2015 is “Kunst en Ambacht”. In het centrum van Breda, de Belcrum en PRINCENHAGE is een hoop te doen.
We beperken ons hier tot hetgeen er in Princenhage op stapel staat. Voor het gehele programma zie:website van Open Monumentendag Breda

Op diverse locaties in Princenhage (zie hieronder) zijn er op zaterdag 12 september rondleidingen, verhalenvertellers, tentoonstellingen, workshops en muziek.
Of: laat je op de foto zetten met een Vincent van Gogh look-a-like op de Haagsemarkt. In de Martinuskerk treedt het Princenhaags mannenkoor op  en ook in de Korenmolen is er muziek.
Om 11.00 uur wordt poosplaats Princenhage onthuld op begraafplaats Haagveld door Pien storm en Marian Verheij (voorzitter Dorpsraad)
Daarna is er een optreden van zanggezelschap Bocca Bella in het baarhuisje. Daarna zijn alle locaties hieronder beschreven te bezichtigen.
Om 12.15 uur is er een mini lunch concert van Bocca Bella in de Johanneskerk.
Om 15.00 uur is er een optreden van poppentheater Irene Laros in de Johanneskerk voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Om 16.30 uur treedt het Princenhage’s mannenkoor op in de Martinuskerk
Van 11.00 tot 16.00 uur is er een Van Gogh expositie van de schoolkinderen in de hal van de Sinte Maerte
De hele dag door kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar een speurtocht langs ondernemers in Princenhage doen. Deelnameformulieren zijn op te halen en in te leveren bij Bachman en Brocks.
Zie voor een beschrijving van alle gebouwen die open zijn: programma Open Monumentendag Princenhage 

Aogse Brunch Vincent Vincent Vincent

Flyer-Brunch_definitief
Op zondag 13 september as. organiseert SEP met medewerking van diverse ondernemers in Princenhage een ‘Aogse Vincent van Gogh Brunch’ op de Haagsemarkt.
Zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 staan in het teken van ‘Open Monumentendag 2015’.
Op deze dagen vinden er diverse activiteiten in Princenhage plaats, waaronder ook activiteiten in relatie tot het project Vincent Vincent Vincent. In samenwerking met de initiatiefgroep Van Gogh’s Princenhage organiseert SEP een brunch op zondag 13 september van 12.00 uur tot 14.00 uur. Dit vindt plaats op de Haagsemarkt.
Voor €4,50 kunt u deelnemen aan de brunch. Naast lekkere broodjes, een drankje en diverse versnaperingen krijgt u bij het inleveren van uw kaartje ook één Leffe-consumptie.
Kaartverkoop vindt plaats vanaf 4 september bij Don Qui-John, Bachman en Brocks.
De brunch wordt mede mogelijk gemaakt door Het Roode Hert, de Posthoorn, AB InBev, Don Qui -John en Aogse Markt.
Wij hopen op een mooie, gezellige en smakelijke zondag 13 september.
U komt toch ook? Maar … wees er snel bij want op = op!

Werkgroep duurzaam Dorp Princenhage genomineerd voor Duurzame Duimen

duurzame duimen
De werkgroep Duurzaam dorp Princenhage is genomineerd voor de Duurzame duimen West-Brabant. Deelnemende gemeenten hebben een drietal duurzame koplopers uit hun gemeenten genomineerd en deze onderneming/onderwijsinstelling en organisatie een Duurzame Duim (ofwel symbolische pluim) gegeven.  Ze zijn genomineerd in de categorie organisaties en willen uiteraard graag winnen. Dus stem op de werkgroep Duurzaam dorp Princenhage. Stemmen kan via de volgende link: stemmen op de werkgroep Duurzaam Dorp Princenhage

Breda begroot

breda begroot
De eerste fase van Breda Begroot is afgerond. Princenhage doet mee aan de pilot Burgerbegroting.
De afgelopen maanden verkenden inwoners, raadsleden en collegeleden in een open en interactief proces hoe een burgerbegroting in Breda vorm kan krijgen. Deze eerste verkenning bestond uit een werkbezoek aan Antwerpen, een inspiratiesessie met de gemeenteraad, een festival bij Stek Breda en online ontmoetingen via social media.

De meest gedeelde tips zijn: klein beginnen, stadsbreed leren, zoveel mogelijk inwoners betrekken, deelnemen op persoonlijke titel en met elkaar onderhandelen over waar het geld naar toe gaat. Deze uitgangspunten zijn door de bouwgroep vastgelegd in de

De pilots in Princenhage en Prinsenbeek starten in september van dit jaar en eindigen begin 2016. Inwoners beslissen hierbij over bijvoorbeeld openbare ruimte, stadslandbouw en speelgelegenheden.
Hoe de pilot er precies uit komt te zien, wordt in de zomermaanden nader uitgewerkt. Ook wordt dan bepaald om hoeveel geld het gaat.
Doel van de pilots is om te experimenten en leren, zodat voor de begroting van 2017 het Breda’s model van een burgerbegroting in de rest van de stad en dorpen een vervolg krijgt.
De Dorpsraad Princenhage is nauw betrokken bij de pilot en houdt u van de verdere voortgang op de hoogte.
Meer informatie vindt u op: informatie Breda Begroot

1 2